28 octombrie 2015

Analiza spațiului urban / Urban space analysis

[EN] In today's article I will present an interesting tool used in urban space analysis. You can see a video below that illustrates tool's functionality and also the application results on historical center of Chișinău.

[RO] În articolul de astăzi voi prezenta un instrument interesant de analiză a spațiului urban. Jos vedeți imagini video ce ilustrează explicit funcționalitatea instrumentului, precum și rezultate ale aplicării calculelor pe zona centrului Istoric al or. Chișinău.Urban Network Analysis from City Form Lab on Vimeo.

Figura de mai jos ilustrează vizual cum proximitatea funcționează (reach metric - vezi in filmulețul de mai sus începând cu minutul 01:45). Bufferul trasat prezintă zona accesibilă clădirii de interes i în toate direcțiile rețelei de drumuri în limita razei r definită pentru calcul. În situația ilustrată în raza de 150 m calculate pe rețeaua de străzi de la clădirea i intră 31 de clădiri, în cazul punerii in calcul a ponderii atunci clădirea i va obținea suma ponderilor celor 31 de clădiri.

Ilustrarea măsurării proximității (Reach metric)


Pentru a ilustra funcționalitatea instrumentului analitic a fost selectat un areal de probă care corespunde cu limitele Centrului Istoric, o zonă situată în sectoarele Centru, Buiucani și Râșcani a municipiului Chișinău, în perimetrul străzilor A. Mateevici - C. Stere - A. Şciusev - Mihai Viteazul - Sf. Andrei - I. Zaikin - Albişoara - Izmail - Ştefan cel Mare şi Sfînt - Ciuflea - Bucureşti - L. Tolstoi - Izmail. (Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului Mununicipal Chișinău). Prin HOTĂRÎREA Guvernului Nr. 978 din 02.09.2004 Centrul istoric al municipiului Chișinău a primit statut de zonă protejată de importanță națională. În acest areal se conțin 985 de segmente de străzi (cca 103 km de străzi), divizate de intersecții, unde sunt localizate cele 631 de joncțiuni. Aceste străzi delimitează spații în care sunt localizate 5203 clădiri ce se întind pe o suprafață de 619,1 ha ale Zonei Istorice din centrul or. Chișinău. Ca valoare pentru ponderarea calculelor s-a utilizat suprafața construită desfășurată obținută în urma produsului dintre suprafața tălpii clădirii cu numărul de etaje.

Din start trebuie de menționat că analiza făcută include doar zona Centrului Istoric cea ce denaturează puțin realitate fiindcă zonele periferice ale arealului analizat cu infrastructura sa ar putea influențata rezultatele analizei, însă în cazul de față ele nu sânt puse în calcul.

Proximitatea măsurată într-o rază de 300 m aplicată clădirilor din centrul Istoric al or. Chișinău, ponderată cu suprafața construită desfășurată a fiecărei clădiri ilustrează ilustrează ce suprafață totală poate fi acumulată în rază de 300 m (cca 4 min. de mers pe jos) de la fiecare clădire. Centrul istoric care inițial era constituit din clădiri cu maxim 2-3 etaje a început să-și modifice aspectul începând după cel de-al doilea Război Mondial. Astfel în imagine se observă că de-a lungul Bd. Ștefan cel Mare și al Bd. Grigore Vieru unde suma suprafeței construite desfășurată în raza de 300 m este cuprinsă în intervalul de 90-224 mii m2 cea ce este de aproape două ori mai mult decât la periferiile zonei unde avem 30-60 mii m2. Faptul dat se explică prin construcția clădirilor multietajate de menire culturală, publică, comercială, rezidențială sau industrială.

Proximitatea (Reach metric)  ponderată la suprafața construită desfășurată  la o rază de 300 m măsurată pe rețeau de străzi  pentru fiecare clădire din centrul istoric al orașului Chișinău
Pentru ponderare pot fi utilizați și alți indicatori cum ar numărul locurilor de muncă, numărul de locuitori sau alte date demografice, etc. Plus la aceasta cu ușurință poate fi setată raza de calcul necesară. Astfel în urma analizei s-ar putea obține date interesante pentru optimizarea spațiului urban, pentru dezvoltarea serviciilor, pentru amplasarea centrelor comerciale, planificarea transportului public etc.