25 iunie 2015

Planul clădirilor importante din vechiul Chișinău realizată pentru Luftwaffe (GE: forțele aeriene) / Plan of old Chișinău buildings made for Luftwaffe (GE: Air Force)


[ENG] Today's article will focus on an interesting map made in 1941 in Berlin by the Surveying Bureau of the IIIrd Reich. The map represents actually Chișinău's city plan at a scale of 1:10.000, where major buildings and their distribution in the city are presented. The plan contains over 60 items: schools, administrative buildings, commercial places, etc. You can see below the original list with all the items on it (at the moment in German and Romanian languages available).
Of a particular interest on the map would be the distribution of major buildings of Chișinău, many of which unfortunately have not been maintained until nowadays. Many of them were destroyed during the IInd World War, others were simply liquidated due to a reckless urban policy either during the Soviet domination or even after Moldova got it's independence in 1991. The city has pass through many changes and sometimes it's difficult to orient yourself on the city plan made back in 1941, so we used an application (source: storymaps.arcgis.com) in  SWIPE style where we combined two synchronized maps: current city plan and the one from 1941. The user can easily move the curtain to view the same territory from different periods.

[RO] Articolul de astăzi se va focusa asupra unei hărți interesante realizate în anul 1941 în Berlin de către Biroul de topografie celui de-al III-lea Reich. Harta reprezintă de fapt planul orașul Chișinău la o scara de 1:10 000 unde sunt prezentate clădirile importante și distribuirea lor în oraș. Planul conține peste 60 de obiecte: instituții de învățământ, clădiri administrative, spații comerciale, etc. Mai jos puteți vedea lista în original.
image description
Acest plan este realizat după ce România cedează Basarabia  în urma notei ultimative înaintate de URSS. În acest context pe plan sunt prezentate denumirile române ale străzilor, când Basarabia era parte a României Mari, precum și denumirile ruse date străzilor după anexarea Basarabiei de către URSS, 27 iunie 1940.
Interes deosebit prezintă distribuirea clădirilor importante din Chișinău, multe din care nu s-au păstrat până la moment, din păcate. Multe au fost distruse în timpul celui de-al II-lea Război Mondial, altele au fost lichidate datorită unei politici urbanistice nechibzuite fie în perioada dominației sovetice, fie după obținerea independenței Republicii Moldova. Orașul a suferit multe schimbări și uneori pe planul realizat în 1941 e dificil să te orientezi, de aceea am recurs la utilizarea unei aplicații (sursa: storymaps.arcgis.com) în stilul SWIPE în care am combinat 2 hărți sincronizate: planul actual al orașului și cel din 1941. Pe mijloc utilizatorul poate mișca cu ușurință cortina pentru a vizualiza același teritoriu din perioade diferite.
Punsoanele plasate pe ambele planuri reprezintă clădirile importante din anul 1941, pentru a putea compara amplasarea pe planul original din anii '40, precum și poziția lor în schema orașului modern. Fiecare număr din preajma punsonului ne ajută să identificăm funcția clădirii indicată în lista din legendă (partea stângă) sau la accesarea punsonului (pe planul modern al orașului) va apărea o fereastră pop-up unde va fi indicată funcția clădirii.
Pe planul vechi nu am putut identifica umătoarele obiective:
5   - Cimitirul ortodox;
48 - Hotelul Elvețian; 
58 - Muzeul Național.
Dacă cunoașteți amplasarea acestor obiecte sau le găsiți în schema veche puteți scrie în comentariul acestui articol pentru a putea să le plasăm în aplicația de mai jos.
Navigare plăcută ;)Aici puteți vedea aplicația la o scară extinsă.

P.S. Mulțumiri soției Irina, care m-a ajutat să traduc 
din limba germană denumirile din planul original.

17 iunie 2015

Accesibilitatea transportului public în Municipiul Chișinău / Accessibility of public transport in Chișinău municipality[EN] A modern city needs a well planned public transport network. The travel speed of the public transport depends on established transport routes and on the speed set on them. But other important factor is location, density and accessibility of stations of the public transport. The idea of this small article started by visiting the website urbanobservatory.orgwhich made this analysis for major cities from all over the world such as cities from the U.S. and Canada, also cities from Europe as London, Paris, Brussels, Budapest and Berlin, etc (you can see it below). Moldova's cities could not be found on the list among the towns listed above, so I've decided to complete this gap ;)

[RO] Un oraș modern are nevoie de o rețea bine gândită a transportului public. Viteza de deplasare a transportului depinde de traseele stabilite și de viteza de deplasare pe ele. Însă un alt element important este amplasarea, densitatea și accesibilitatea stațiilor unde acest trasport public staționează. Ideia acestui post a pornit vizitând siteul urbanobservatory.org, care a efectuat analiza dată pentru mai multe orașe mari ale lumii din S.U.A și Canada, din Europa (Londra, Paris, Bruxelles, Budapesta, Berlin) etc. (vedeți mai jos): 
View larger map

printre ele orașele Republicii Moldova nu erau așa că am hotărât să completez acest neajuns ;) În calcul au fost luate stațiile transportului public si reteaua de străzi/drumuri preluate de pe OpenStreetMap, zonele de pe hartă reprezintă 3 arii cu intervale de timp necesare de a ajunge la stație, acestea sunt 5 min (416 m), 10 min (833 m), 15 min (1 249 m), distanța a fost calculată pornind de la ideia ca un pieton se poate demplasa în medie cu 5 km/h sau 83,3 m/min. Rezultatul îl puteți vizualiza în câteva cartoscheme sau dacă sunteți din perimetrul municipiului Chișinău puteți găsi zona unde trăiți navigând prin harta interactivă de la sfârșitul articolului.

16 iunie 2015

O formă interesantă de a prezenta reportaje personale / An interesting form to present personal stories

[EN] In this post I will try to present, in my opinion, an interesting template of viewing and distribution of data. As the information we bring to the audience has a specific space location, the space template we have used in this post complement it. So the the template used below is designed for presentation of spatial data when you want to illustrate interesting photographic or media elements. The template is an attractive and easy to use web application, that allows you to present a set of places on a map in a numbered order that users can browse. The template is designed to be used in any web browser, on any device, including on smartphones and tablets.
Using one of the existing templates I have presented a series of photographs from personal collection related to the route reflected on the map, photos that were taken during the escalation path of Pietrosu top, located in Rodnei mountains, Romania. In these summer days I write about this route in order to bring you some coolness, enjoy ;-)

[RO] În acest post vă voi prezenta o formă interesantă (după părerea mea) de vizualizare și distribuire a datelor. Cum de cele mai dese ori informațiile ce le aducem publicului au o anumită locație în spațiu, șablonul utilizat în acest post vine să completeze acest aspect. Astfel șablonul de mai jos este conceput pentru prezentarea de date spațiale atunci când există un element fotografic sau media interesant pentru informaţiile pe care doriţi să le ilustraţi. Şablonul reprezintă o aplicaţie web atractivă şi uşor de utilizat, care vă permite să prezentaţi un set redus de locuri de pe o hartă într-o ordine numerotată, pe care utilizatorii o pot parcurge. Şablonul este conceput pentru a fi utilizat în orice browser web de pe orice dispozitiv, inclusiv pe telefoane smartphone şi tablete.
Utilizând unul din șabloanele existente am prezentat intr-o serie de fotografii din colecția personală legate cu traseul reflectat pe hartă, fotografii ce prezintă un traseu scurt de escaladare spre vârful Pietrosu din munții Rodnei, România. În aceste zile de vară prezint acest traseu de iarnă pentru a vă aduce puțină răcoare, vizionare placută ;). Puteți accesa aici pentru a vizualiza aplicația la o scara mai mare.