18 iulie 2018

GAL - Promovare eficientă a dezvoltării rurale

Crearea Grupurilor de acțiune locală este prevăzută în Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, reprezentând un obiectiv importantă pentru asistenţă de dezvoltare oferită de UE țării noastre. Grupurile de Acțiune Locală sunt considerate în Uniunea Europeană un exemplu de promovare eficientă a dezvoltării rurale prin conjugarea eforturilor autorităților locale, comunităților locale de afaceri și ale organizațiilor non-guvernamentale. În prezent, în statele europene activează peste 2362 de GAL-uri. (Sursa textului http://www.calm.md)

Mai jos sunt prezentate o serie de hărți ale resurselor locale  GAL-urilor din Centrul, Sud-Estul și Sudul Republicii Moldova realizate în colaborare cu  organizațiile Solidarity Fund PL în Moldova și People in Need Moldova.