25 iunie 2015

Planul clădirilor importante din vechiul Chișinău realizată pentru Luftwaffe (GE: forțele aeriene) / Plan of old Chișinău buildings made for Luftwaffe (GE: Air Force)


[ENG] Today's article will focus on an interesting map made in 1941 in Berlin by the Surveying Bureau of the IIIrd Reich. The map represents actually Chișinău's city plan at a scale of 1:10.000, where major buildings and their distribution in the city are presented. The plan contains over 60 items: schools, administrative buildings, commercial places, etc. You can see below the original list with all the items on it (at the moment in German and Romanian languages available).
Of a particular interest on the map would be the distribution of major buildings of Chișinău, many of which unfortunately have not been maintained until nowadays. Many of them were destroyed during the IInd World War, others were simply liquidated due to a reckless urban policy either during the Soviet domination or even after Moldova got it's independence in 1991. The city has pass through many changes and sometimes it's difficult to orient yourself on the city plan made back in 1941, so we used an application (source: storymaps.arcgis.com) in  SWIPE style where we combined two synchronized maps: current city plan and the one from 1941. The user can easily move the curtain to view the same territory from different periods.

[RO] Articolul de astăzi se va focusa asupra unei hărți interesante realizate în anul 1941 în Berlin de către Biroul de topografie celui de-al III-lea Reich. Harta reprezintă de fapt planul orașul Chișinău la o scara de 1:10 000 unde sunt prezentate clădirile importante și distribuirea lor în oraș. Planul conține peste 60 de obiecte: instituții de învățământ, clădiri administrative, spații comerciale, etc. Mai jos puteți vedea lista în original.
image description
Acest plan este realizat după ce România cedează Basarabia  în urma notei ultimative înaintate de URSS. În acest context pe plan sunt prezentate denumirile române ale străzilor, când Basarabia era parte a României Mari, precum și denumirile ruse date străzilor după anexarea Basarabiei de către URSS, 27 iunie 1940.
Interes deosebit prezintă distribuirea clădirilor importante din Chișinău, multe din care nu s-au păstrat până la moment, din păcate. Multe au fost distruse în timpul celui de-al II-lea Război Mondial, altele au fost lichidate datorită unei politici urbanistice nechibzuite fie în perioada dominației sovetice, fie după obținerea independenței Republicii Moldova. Orașul a suferit multe schimbări și uneori pe planul realizat în 1941 e dificil să te orientezi, de aceea am recurs la utilizarea unei aplicații (sursa: storymaps.arcgis.com) în stilul SWIPE în care am combinat 2 hărți sincronizate: planul actual al orașului și cel din 1941. Pe mijloc utilizatorul poate mișca cu ușurință cortina pentru a vizualiza același teritoriu din perioade diferite.
Punsoanele plasate pe ambele planuri reprezintă clădirile importante din anul 1941, pentru a putea compara amplasarea pe planul original din anii '40, precum și poziția lor în schema orașului modern. Fiecare număr din preajma punsonului ne ajută să identificăm funcția clădirii indicată în lista din legendă (partea stângă) sau la accesarea punsonului (pe planul modern al orașului) va apărea o fereastră pop-up unde va fi indicată funcția clădirii.
Pe planul vechi nu am putut identifica umătoarele obiective:
5   - Cimitirul ortodox;
48 - Hotelul Elvețian; 
58 - Muzeul Național.
Dacă cunoașteți amplasarea acestor obiecte sau le găsiți în schema veche puteți scrie în comentariul acestui articol pentru a putea să le plasăm în aplicația de mai jos.
Navigare plăcută ;)Aici puteți vedea aplicația la o scară extinsă.

P.S. Mulțumiri soției Irina, care m-a ajutat să traduc 
din limba germană denumirile din planul original.

Un comentariu: