23 februarie 2020

Manipularea frontierelor circumscripțiilor electorale - da sau nu?

Cu exact un an în urmă, pe 24 februarie 2019, au avut loc alegerile parlamentare în baza sistemului electoral mixt conform căruia 50 de deputați au fost aleși în baza listelor proporționale și 51 - în circumscripțiile uninominale. Trecerea la sistemul electoral mixt a cauzat multiple critici din partea experților și a oamenilor politici cu privire la modul de trasare a circumscripțiilor. Pentru prima data în istoria Moldovei a intrat în uz cuvântul "gerrymandering" care reprezintă manipularea frontierelor circumscripțiilor electorale în scopul obținerii avantajului electoral.
Pe scurt, ”Cum să faci un gerrymandering?” să vedem în  exemplul de mai jos:
Preluată de pe site-ul www.fairvote.org
În Figura A) sunt 50 de localități și două partide - Roșu și Albastru. Se cunoaște că în 20 de localități toți alegătorii votează cu Roșu, iar în celelalte 30 - toți votează cu Albastru. Reiese că dacă ar avea loc alegerile în baza sistemului proporțional, atunci Roșu ar putea obține 40% de mandate, iar Albastru - 60%. Acum, presupunem că se planifică trecerea la sistemul de vot uninominal format din 5 circumscripții, fiecare a câte 10 localități. Se pune întrebarea: cum de trasat circumscripțiile electorale? Există mai multe scenarii posibile. În scenariul din Figura B) Albastru ar acumula 5 mandate, iar Roșu - 0. În scenariul din Figura C) Roșu ar obține 3 mandate, iar Albastru - doar 2. Astfel, un partid cu mai puține voturi poate obține mai multe mandate.

În premieră, am elaborat un studiu bine fundamentat matematic (info despre autori) care dă un răspuns clar la întrebarea dacă a avut loc gerrymandering în procesul constituirii circumscripțiilor uninominale pentru alegerile parlamentare din 2019.

Descrierea detaliată a studiului poate fi găsită în articolul stocat pe arXiv.

A fost identificat numărul maxim și numărul minim posibil de mandate (pe circumscripții) care ar putea fi câștigate de concurenți electorali în urma trasării părtinitoare a hotarelor circumscripțiilor electorale. Cifrele obținute in baza modelului matematic au fost reprezentate pe hărți pentru a sesiza mai ușor diferențele.

Rezultatele reale obținute în urma alegerilor de pe 24 februarie 2019 totuși au arătat în felul următor:


Aici vor fi trecute în revistă concluziile studiului și anume: 1. Teoretic, divizarea actuală în circumscripțiile uninominale avantajează PSRM și dezavantajează blocul ACUM;
2. De facto, în rezultatul alegerilor parlamentare cel mai avantajat partid s-a dovedit a fi PDM, iar cel mai dezavantajat – PSRM;
3. Divizarea actuală se încadrează în topul 3% al divizărilor echitabile (care nu favorizează nici o formațiune politică);
4. Pentru a obține o divizare echitabilă este suficient de mutat doar 26 de comune între circumscripțiile electorale (1.6% din numărul total de alegători). Un exemplu de harta echitabilă este prezentat mai jos.

Astfel, cât nu ar părea de paradoxal, nu sunt dovezi clare de gerrymandering!
Pentru mai multe detalii vizitați site-ul: moldova-gerrymandering-project


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu