Thematic maps

În  această rubrică găsiţi postate o serie de hărţi tematice, realizate  în urma unor colaborări cu diverşi autori, ca rezultat a unor mici proiecte, sau în urma prelucrării  datelor avute la îndemână (sursele le găsiţi indicate fie pe hărţi fie în descrierea materialului).


Amplasarea și suprafața principalelor cariere ale materialelor de construcție
29.06.2018


Dinamica numărului populației din Republica Moldova între anii 2004-2015

Harta reprezintă rezultatul: (Populatia 2015 * 100)/Populatia 2004 - 100 = Procentul creșterii sau descreșterii populației numărului de locuitori ai localității. Mai simplu spus situația din 2015 raportată la cea din 2004 la capitolul numărul populației.HARTA MĂNĂSTIRILOR

Printre obiectivele turistice ale ţării noastre se enumără şi o serie de lăcaşe de cult, ce fascinează prin peisajele de o naturaleţe deosebită (să fim sinceri, unele din ele), şi o istorie bogată. Astfel in cadrul unei colaborări s-a realizat Harta Mănăstirilor şi schiturilor din Republica Moldova, hartă ce urmează să apară (în caz ca nu a apărut deja) în una din publicaţii dedicate acestei tematici. (Lista lacaşelor a fost pusă la dispoziţie de către Dnul dr. Sochircă Vitalie)

Harta mănăstirilor şi schiturilor din Republica Moldova


Evoluția populației raionului Călărași în periada 2004-2014


Dinamica numărului populației din a.2014 față de a.2004 la nivelul centrelor de comună. Populația anului 2004 fiind considerată 100 %, pe hartă fiind reprezentate creșterea sau descreșterea în % la nivelul anului 2014.
Luând în calcul datele ultimilor 10 ani (2004-2014) s-a calculat bilanțul natural pentru fiecare an în parte după care s-a făcut suma acestor valori, în rezultat primim tabloul din harta de mai jos exprimat cifre absolute a numărului de persoane.
Date obținute din datele Biroul Național de Statistică.
Date prelucrate și reprezentate de către Igor Roșca, Mihai Hachi.

Bilanţului natural în Republica Moldova (2001-2008)/ Natural balance in Republic of Moldova (2001-2008)


Bilanţ natural - element al dinamicii populaţiei care semnifică diferenţa dintre natalitate şi mortalitate. Se exprimă în valori realtive (), calculat pentru un an sau o perioadă determinată de timp. Când are valor pozitive  se numeşte spor natural, atunci când are valori negative  poartă numele de deficit natural. (Sursa: Dicţionar de geografie economică şi umană. V.Efros).
Concluzie: Prezenţa unui deficit natural îmbinat cu emigrarea intensă a populaţiei în perioada 2001-2008 a dus la obţi nerea unui asemenea tablou:


 Date prelucrate de V.Sochircă.

Reprezentarea cartografică I. Roşca.
Are loc un proces de îmbătrânire şi depupulare a ţării, semn de alarmă nu doar pentru conducerea ţării dar şi pentru noi ca cetăţeni.


Mortalitatea în Republica Moldova (2001-2008) / Mortality in Republic of Moldova (2001-2008)


MORTALITATE - Număr de persoane decedate la o mie de locuitori într-un an de zile (DEX). Date prelucrate de V.Sochircă.

Reprezentarea cartografică I. Roşca.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu